Geir Kaspersen
Daglig leder
Telefon: 93 45 77 81
Arnfinn Nordstrand
Medisinsk ansvarlig lege
Jarbel Brevik
Sykepleier
Håvard Nordstrand
Sykepleier
Ragnhild Frengen Wetting
Helsesøster
Telefon: 93 45 77 81
Anja Sætertrø
Kontormedarbeider
Telefon: 95 29 28 21

All informasjon på denne nettsiden er kun ment som generell info og ikke helsehjelp. Ta kontakt med oss eller lege for å stille diagnose. Din reisevaksine fraskriver seg ethvert ansvar for skade eller tap som følge av bruk av materiell og informasjon publisert på denne siden eller nettsider det henvises til. Alt innhold er beskyttet av åndsverkloven og kun ment til privat bruk.