Annikken Wiggen Sarheim
Helsefagarbeider
Telefon: 93457781
Hilde Halderager
Helsesykepleier
Telefon: 93457781
Caroline Heggelund-Berg
Sykepleier
Telefon: 93457781
Arnfinn Nordstrand
Medisinsk ansvarlig lege
Geir Kaspersen
Daglig leder
Telefon: 93 45 77 81
Jarbel Brevik
Sykepleier
Håvard Nordstrand
Sykepleier

All informasjon på denne nettsiden er kun ment som generell info og ikke helsehjelp. Ta kontakt med oss eller lege for å stille diagnose. Din reisevaksine fraskriver seg ethvert ansvar for skade eller tap som følge av bruk av materiell og informasjon publisert på denne siden eller nettsider det henvises til. Alt innhold er beskyttet av åndsverkloven og kun ment til privat bruk.