Hepatitt A er akutt virusinfeksjon som rammer leveren, og smitter vanligvis via mat, drikke og dårlig håndhygiene. Smitte kan også overføres via forurenset bassengvann.

Virusinfeksjonen forekommer oftest i Afrika, Sør-Amerika, Midtøsten og store deler av Asia.

2 vaksiner mot hepatitt A med minst 6 måneders intervall gir livslang beskyttelse.

 

Bestill time her.

All informasjon på denne nettsiden er kun ment som generell info og ikke helsehjelp. Ta kontakt med oss eller lege for å stille diagnose. Din reisevaksine fraskriver seg ethvert ansvar for skade eller tap som følge av bruk av materiell og informasjon publisert på denne siden eller nettsider det henvises til. Alt innhold er beskyttet av åndsverkloven og kun ment til privat bruk.