Mygg

Forskjellige steder i verden finnes det forskjellige typer mygg som kan vare skadelige for oss mennesker. Dette kan være mygg som malaria, denguefeber, zika, gulfeber, japansk encefalitt og flere. Det er viktig å beskytte seg med blant annet myggspray, impregnere klær,sove under myggnetting og mer. For noen typer mygg som for eksempel gulfeber og japansk encefalitt finnes det vaksine. Mot malaria finnes det tabletter. I visse land i Afrika og Sør-Amerika kreves det vaksinasjonsbevis på at man har tatt gulfebervaksine for å slipp inn i landet.

Rabies

I mange land i verden er rabies et økende problem. Om man skal på lengre opphold i utlandet og spesielt om man jobber/skal omgås med dyr bør man vaksinere seg for rabies. Rabies er dødelig om man ikke får behandling, derfor er det spesielt viktig å ikke klappe hunder, katter, mate apekatter og andre dyr når man er på ferie. Om man blir bitt av et dyr er det viktig å komme seg til lege samme dag!

Mat og drikke

Mange opplever å få en vanlig mageinfeksjon når man er på reise i andre land. Dette skyldes som oftest at det i andre land er andre bakterier som vi ikke er vant til og derfor blir vi syke. Med enkle grep kan man forebygge dette. God håndhygiene og tenke over hva man spiser og hvordan maten er tilberedt er viktig! Samtidig finnes også vaksinen Dukoral mot kolera og det kan også være nyttig å ta melksyretabletter, som for eksempel idoform.

Trafikk

Mange nordmenn blir skadet i trafikken når vi er i utlandet. Husk at kjørekulturen er en helt annen i andre land enn vårt. La de som kan å kjøre i landet ta seg av dette og bestill heller en drosje selv. Moped og motorsykkel er ikke anbefalt! Alkohol og kjøretøy hører ikke sammen!

Seksuelt overførbare sykdommer

Bruk kondom. Ta med kondomer fra Norge som man vet er av god kvalitet.

Flyreisen

På reiser over 3-4 timer anbefales det å bruke støttestrømper. Dette både for kvinner og menn i alle aldre og kan være med på å forebygge blodpropp. Det er viktig å både drikke godt underveis og være i bevegelse. Vær godt uthvilt før flyturen!

Forsikring

Ta med reiseforsikring! Hvis du skal på ett lengre utenlandsopphold, så husk å sjekk om du må ha utvidet reiseforsikring.

Sykdom etter hjemkomst

Om man skulle være syk når man kommer hjem eller i nærmeste tid etter hjemkost så er det viktig at man forteller sin lege at man har vært i utlandet slik at en kan sjekkes for tropesykdommer.

All informasjon på denne nettsiden er kun ment som generell info og ikke helsehjelp. Ta kontakt med oss eller lege for å stille diagnose. Din reisevaksine fraskriver seg ethvert ansvar for skade eller tap som følge av bruk av materiell og informasjon publisert på denne siden eller nettsider det henvises til. Alt innhold er beskyttet av åndsverkloven og kun ment til privat bruk.