Vi kan sette sammen egne skreddersydde opplegg for deres bedrift, også i samarbeid med Din bedriftshelsetjeneste der dette er nødvendig.

Et program kan bestå av en eller flere av følgende punkter:

  • Vaksinasjon av personell – for utsatte yrkesgrupper i arbeidslivet eller ved yrkesreiser til utlandet.
  • Forebygging av malaria
  • Sette sammen utstyrspakker med for eksempel førstehjelpsutstyr, myggbeskyttelse osv etter deres behov
  • Felles informasjon til ansatte om forebyggende enkelttiltak og risikobilde ved utenlandsreiser
  • Førstehjelpskurs, håndtering av sykdom og skade ved utenlandsopphold

All informasjon på denne nettsiden er kun ment som generell info og ikke helsehjelp. Ta kontakt med oss eller lege for å stille diagnose. Din reisevaksine fraskriver seg ethvert ansvar for skade eller tap som følge av bruk av materiell og informasjon publisert på denne siden eller nettsider det henvises til. Alt innhold er beskyttet av åndsverkloven og kun ment til privat bruk.