Velkommen til Din reisevaksine

Vi har innført strenge smitteverntiltak med formål om å forebygge tilfeldig eksponering og spredning av det nye koronaviruset (SARS-CoV-2). Alle kunder bes bestille time via telefon
93 45 77 81, mail: post@dinreisevaksine.no eller via vårt online bookingsystem. Vi ønsker at færrest mulig kunder oppholder seg samtidig på vårt venterom. Av den grunn tar vi ikke imot drop-in timer. Vi ber alle våre kunder som kommer til time, vente utenfor hovedinngangen, til helsesykepleier henter deg inn.

Vi tilbyr ordinær PCR-test for COVID-19! Nå kan du bestille time for test av koronainfeksjon. Testen består av en penselprøve fra nese og svelg. Vi har kort ventetid, og sender prøver kl 13 til laboratorium på alle hverdager. Svar foreligger etter 1-2 virkedager. Time kan bestilles via vårt online bookingsystem. Husk å oppgi årsak til hvorfor du ønsker test. Pris pr test: 1250 kr.

Vi kan også tilby hurtigtest for Covid-19. Testen består av en dyp neseprøve, og gir svar i løpet av 15 minutter. Testen baserer seg på antigenpåvisning, og egner seg best i tidlig fase av sykdom (1-2 dager før symptomdebut til 4-6 dager med symptomer). Skriftlig rapport medfølger om ønskelig. Pris pr test: 749 kr.

Vi ønsker at du som kunde skal oppleve trygghet når du kommer til oss. Har du spørsmål eller ønsker å drøfte en situasjon må du gjerne ringe oss.

Åpningstider:

Mandag-onsdag: 08.15-15.00
Torsdag: 10.00-18.00
Fredag: 08.15-13.45

All informasjon på denne nettsiden er kun ment som generell info og ikke helsehjelp. Ta kontakt med oss eller lege for å stille diagnose. Din reisevaksine fraskriver seg ethvert ansvar for skade eller tap som følge av bruk av materiell og informasjon publisert på denne siden eller nettsider det henvises til. Alt innhold er beskyttet av åndsverkloven og kun ment til privat bruk.