Velkommen til Din reisevaksine

Fra og med mandag 20.april kan vi i Din Reisevaksine tilby alle kunder vaksiner igjen. Vi har innført strengere smitteverntiltak med formål om å forebygge tilfeldig eksponering og spredning av det nye koronaviruset (SARS-CoV-2). Alle kunder bes bestille time via telefon 93 45 77 81, mail: post@dinreisevaksine.no eller via vårt online bookingsystem. Vi ønsker at færrest mulig kunder oppholder seg samtidig på vårt venterom. Av den grunn tar vi ikke imot drop-in timer. Vi ber alle våre kunder som kommer til time, vente utenfor hovedinngangen, til helsesykepleier henter deg inn.

Vi ønsker at du som kunde skal oppleve trygghet når du kommer til oss. Har du spørsmål eller ønsker å drøfte en situasjon må du gjerne ringe oss.

Åpningstider:

Mandag-onsdag: 08.00-16.00
Torsdag: 08.00-18.00
Fredag: 08.00-15.00

All informasjon på denne nettsiden er kun ment som generell info og ikke helsehjelp. Ta kontakt med oss eller lege for å stille diagnose. Din reisevaksine fraskriver seg ethvert ansvar for skade eller tap som følge av bruk av materiell og informasjon publisert på denne siden eller nettsider det henvises til. Alt innhold er beskyttet av åndsverkloven og kun ment til privat bruk.