Reisevaksiner

Skal du ut på reisefot, eller er du bare nysgjerrig? Bruk vårt interaktive kart for å se hvilke vaksiner du trenger i de forskjellige landene.

Anbefalte vaksiner er kun en veiledning. Hvilke vaksiner som bør tas vurderes individuelt.

Her finner du også reisetips og anbefalte produkter for reisen.

Trykk på kartet

Reisevaksiner

Skal du ut på reisefot, eller er du bare nysgjerrig? Bruk vårt interaktive kart for å se hvilke vaksiner du trenger i de forskjellige landene.

Anbefalte vaksiner er kun en veiledning. Hvilke vaksiner som bør tas vurderes individuelt.

Her finner du også reisetips og anbefalte produkter for reisen.

All informasjon på denne nettsiden er kun ment som generell info og ikke helsehjelp. Ta kontakt med oss eller lege for å stille diagnose. Din reisevaksine fraskriver seg ethvert ansvar for skade eller tap som følge av bruk av materiell og informasjon publisert på denne siden eller nettsider det henvises til. Alt innhold er beskyttet av åndsverkloven og kun ment til privat bruk.