HPV (Humant Papillomavirus)

Vaksinen anbefales til alle jenter og unge kvinner for å forebygge livmorhalskreft forårsaket av HPV-infeksjon. Beskytter mot HPV 16 og 18 som forårsaker omtrent 70% av tilfellene med livmorhalskreft. Settes med en sprøyte i armen og man må ta 3 doser i løpet av ett år for å oppnå beskyttelse. Vaksinen gir en god beskyttelse i minst 6-8 år.

Siden HPV-vaksinen virker forebyggende, gir den best effekt når den gis før seksuell debut. Det er imidlertid ikke farlig å ta vaksinen selv om en allerede er smittet av HPV viruset.

Skogflått

Skogflåttencefalittvaksinene anbefales til alle som oppholder seg i skog og mark der det er risiko for TBE-virus, som kan forårsake hjernehinnebetennelse. Dette viruset smittes gjennom skogflått og forekommer mange steder i Europa. I Norge finnes den i kystdistriktene i Sør-Norge (Vestfold, Telemark, Vest-Agder og Aust-Agder).

Vaksinen blir anbefalt til de som oppholder seg mye i skog og mark i disse områdene. Dette kan være orienteringsløpere, de som går mye i skog og mark eller skal ligge i telt, skogsarbeidere og landbruksarbeidere. Også andre grupper kan være aktuelle.

Skogflåttencefalitt må ikke forveksles med bakteriesykdommen Lymfeborreliose som også overføres gjennom flåttbitt. Mot denne sykdommen finnes det ikke vaksine. Denne sykdommen kan behandles med antibiotika.

Meningokokk (hjernehinnebetennelse)

Meningokokk er hjernehinnebetennelse som skyldes ulike meningokokkbakterier som overføres direkte fra person til person via kontakt eller via luft. Dette er en alvorlig infeksjon som gir hjernehinnebetennelse og/eller blodforgiftning. Dødeligheten er på om lag 10% og sykdommen kan utvikle seg raskt. Omtrent 20 % får varige men som døvhet, hodepine, konsentrasjonsvansker og amputasjon. Det er kun behov for en vaksine.

Foruten om reiser til land med høy forekomst av meningokokk (se reisevaksiner) så bør disse gruppene spesielt tenke på å vaksinere seg:

 • Nærkontakt med personer med meningokokk.
 • Yrkesmessig risiko for smitte (labratoriepersonell)
 • Personer uten miltfunksjon. De under 25 år får dekket vaksinen fra folketrygden på blå resept.
 • Ungdom som skal delta i aktiv russefeiring.

Pneumokokk

Pneumokokkbakterien finnes normalt i neseslimhinnene hos barn og voksne, men som regel så forårsaker ikke denne sykdom. Flere av de ulike typene av bakterien kan allikevel gi sykdom og da som oftest lungebetennelse, bihulebetennelse og mellomørebetennelse. De fleste tilfeller av alvorlig sykdom forekommer hos de minste barna, personer over 65 år og visse sykdommer/medisinske tilstander.

Disse bør vaksineres:

 • Alle spedbarn. Tilbys gjennom barnevaksinasjonsprogrammet.
 • Alle friske over 65 år.
 • Personer med følgende sykdommer/tilstander (liste hentet hos folkehelseinstituttet, www.fhi.no)
Vaksinasjon anbefales på gruppenivå Individuell vurdering av behov for vaksinasjon
 • manglende/ikke-fungerende milt
 • lekkasje av cerebrospinalvæske (væsken som omgir overflaten til hjernen og ryggmargen)
 • hivinfeksjon / AIDS
 • svikt i B-cellefunksjon (blodcelle som er viktig for immunforsvaret)
 • benmargstransplantasjon
 • blodkreft (leukemi, lymfom og myelomatose)
 • organtransplantasjon
 • cochleaimplantat (høreapparat operert inn i indre øre)
 • alder ? 65 år

 

 • kronisk leversykdom
 • immunsvikttilstand (unntatt B-cellesvikt)
 • kreft (unntatt blodkreft)
 • kronisk nyresykdom
 • hjemløse og rusmisbrukere
 • Immunsvekkelse pga. medisiner eller behandling (unntatt ved organtransplantasjon)
 • diabetes mellitus
 • cøliaki
 • nedsatt ventilasjonskapasitet
 • kronisk lungesykdom
 • kronisk hjertesykdom
 • tidligere gjennomgått alvorlig pneumokokksykdom
 • alkoholisme
 • røyking
 • yrkesutøvelse med økt risiko (laboratoriepersonell og sveisere)

 

Vannkopper

Vannkopper er en av de typiske barnesykdommene og omtrent 95 % gjennomgår sykdommen for man fyller 15 år. Denne sykdommen er svært smittsom og spres gjennom luften eller via direkte kontakt med personer som har vannkoppeutslett. Dette er vanligvis en ufarlig sykdom, men kan være alvorlig for voksne, personer med nedsatt immunforsvar og nyfødte. Det er foreløpig ingen generell anbefaling av bruk av vannkoppevaksine i Norge, men vaksinasjon bør overveies for disse gruppene.

MMR

Vaksinen beskytter mot meslinger (Measels), kusma (Mumps) og rødehunder (Rubella). Alle barn tilbys dette i barnevaksinasjonsprogrammet. Ut over dette kan det være aktuelt å gi vaksinen til de som ikke tidligere er vaksinert og de som utsettes for meslingesmitte (må være gitt innen 72 timer etter kontakt med smittebærer, som da kan gi en viss beskyttelse). Kvinner i fertil alder bør også tilbys vaksinen hvis de mangler dokumentasjon på vaksinasjon eller er rubella seronegative. Det bør da gå minst en mnd fra vaksinasjon til svangerskap.

 

 

 

 

 

All informasjon på denne nettsiden er kun ment som generell info og ikke helsehjelp. Ta kontakt med oss eller lege for å stille diagnose. Din reisevaksine fraskriver seg ethvert ansvar for skade eller tap som følge av bruk av materiell og informasjon publisert på denne siden eller nettsider det henvises til. Alt innhold er beskyttet av åndsverkloven og kun ment til privat bruk.