Gulfeber forekommer i store deler av tropiske Afrika og Sør-Amerika. Ulike myggarter kan her infisere både aper og mennesker. Gulfeber har aldri forekommet i Asia, men det er frykt for spredning til disse områdene, da både nødvendige vektorer og primater finnes i Asia.

Den er mest aktiv rett etter soloppgang og timene før solnedgang, men kan i motsetning til malariamygg også bite midt på dagen. De trives både utendørs og innendørs. De skyr kulde, og vil ikke trenge inn i rom som er luftavkjølt.

Vaksinasjon er det beste forebyggende tiltak mot gulfeber. Beskyttelse mot myggstikk i form av tildekking med klær og bruk av myggnett og myggmidler er viktig for dem som ikke er vaksinert. Vaksinen består av levende, svekket og frysetørret gulfebervirus dyrket i kyllingfosterceller. Én enkeltdose gir beskyttende antistoffer hos 99% av de vaksinerte fra syvende dag etter vaksinasjon og fører hos de aller fleste, til livslang beskyttelse.

Vaksine anbefales før alle typer reiser til de fleste land i Sentral-Afrika og enkelte land i Sør-Amerika. Vaksine skal ikke gis til barn under ni måneders alder. Graviditet er kontraindikasjon, unntatt hvis risikoen for smitte er større enn den teoretiske risiko ved vaksinasjon.

 

Bestill time her.

All informasjon på denne nettsiden er kun ment som generell info og ikke helsehjelp. Ta kontakt med oss eller lege for å stille diagnose. Din reisevaksine fraskriver seg ethvert ansvar for skade eller tap som følge av bruk av materiell og informasjon publisert på denne siden eller nettsider det henvises til. Alt innhold er beskyttet av åndsverkloven og kun ment til privat bruk.